Record details

Geographical name
    Spojené státy americké
Article
    5 podzemních skvostů
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    28. Medzinárodný geologický kongres
    Analysis of the natural remanent magnetization of rocks by measuring the efficiency ratio through alternating field demagnetization spectra
    Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks measured in variable weak magnetic fields using the KLY-4S Kappabridge
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
    Chemostratigraphy
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    The Devonian brachiopod collections of Portugal - a palaeontological heritage
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Early evolution of phyllocarid arthropods: phylogeny and systematics of Cambrian-Devonian archaeostracans
    Effects of chemical composition and temperature on transport properties of silica-rich glasses and melts
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Evolution and paleogeography of Eospirifer (Spiriferida, Brachiopoda) in Late Ordovician and Silurian
    Evolution of anuran assemblages in the Late Cretaceous of Utah, USA
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Geologické zajímavosti USA
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Impact-pressure controlled orientation of shatter cone magnetizations in Sierra Madera, Texas, USA
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Der "Manebacher Saurier" - ein neuer grosser Eryopide (Onchiodon) aus dem Rotliegend (Unter-Perm) des Thüringer Waldes
    Metalické kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizone a jejich vznik potvrzený experimentálně
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    Morphology and systematics of the anomalocaridid arthropod Hurdia from the Middle Cambrian of British Columbia and Utah
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    My father and the monk - in praise of venerable men
    Národní parky Bryce a Zion
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Obzor stratigrafičeskogo rasprostranenija permskich Grylloblattida (Insecta) s opisaniem novych taksonov
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Platanoid staminate inflorescence and its associated foliage from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Povrchové a připovrchové procesy
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Revision der Familie Hippocardiidae POJETA & RUNNEGAR, 1976 (Mollusca; Rostroconchia)
    Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities
    Sandy a změna klimatu
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Sucho se živí suchem
    Unusually preserved Metaconularia manni (Roy, 1935) from the Silurian of Iowa, and the systematics of the genus
    Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Yellowstone - časovaná bomba
    Yosemitské údolí
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski