Record details

Geographical name
    Srbsko
Article
    1417 - Jeskyně BUML
    Aragonit v československých jeskyních
    Drahé a ozdobné kameny bývalé Jugoslávie
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Late Valanginian-Hauterivian cephalopod fauna from the Stara Planina Mountain (eastern Serbia)
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Morfologie terasového stupně u Kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    New flexible Crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. Lecanocrinus Hall, 1852 (Crinoidea, Flexibilia) in the Bohemian Silurian and Lower Devonian
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Radiocarbon dating of holocene tufa deposits in the barrandian region, Central Bohemia
    Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia