Record details

Geographical name
    Srbsko (Beroun)
Article
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
    Examples of lower Zlíchovian and Dalej boundary intervals in the Barrandian area, Czech Republic
    Foraminiferal assemblages in acid residues from the "Císařská rokle" Gorge at Srbsko (the Lower/Middle Devonian boundary interval, Barrandian area) and their paleoenvironmental significance
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Isolated skeletal ossicles of a new brittlestar of the Family Cheiropterasteridae Spencer, 1934 (Echinodermata: Ophiuroidea) in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    New proetid trilobites from the Pragian (Lower Devonian) of the Prague Basin (Czech Republic)
    On some species of the genus Trochurus Beyrich, 1845 (Trilobita, Lichidae) from the Wenlockian in the Prague Basin (Czech Republic)
    Pleistocene Rodents of Europe
    Pragian/Zlíchovian and Zlíchovian/Dalejan boundary sections in the Lower Devonian of the Barrandian area, Czech Republic
    Recurrent Silurian-Lower Devonian Cephalopod Limestones of Gondwana Europe and Perunica
    Remarks on the biostratigraphy and ecostratigraphy of the genus Cheirurus Beyrich, 1845 from the Silurian of Prague Basin (Bohemia)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Z Českého krasu
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska