Record details

Geographical name
    Srní (Klatovy, Sušice)
Article
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS