Record details

Geographical name
    Stínava (Prostějov)
Article
    Alkalicko-živcový paleoryolit z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Geochemistry of the Devonian Basic Volcanites near Stínava (Drahany Upland, Czech Republic)
    Ichnofosilie z jílovských břidlic stínavsko-chabičovského souvrství (devon) od Stínavy (24-23 Protivanov)
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Recent research of Cambrian to Silurian rocks east of the Barrandian area (Bohemian Massif)
    Reconstruction of syn- and postsedimentary tectonic events in flysch basin from limestone pebbles variation: Drahany Culm of the Moravian Rhenohercynian Zone
    Structural Investigation of the Paleozoic of the Drahany Upland, Moravia
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině