Record details

Geographical name
    Stříbrné Hory (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Article
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín