Record details

Geographical name
    Stříbro (Tachov)
Article
    Barytokalcit ze Stříbra
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Stříbrské miesity
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra