Record details

Geographical name
    Střeleč (Jičín, Jičín)
Article
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje