Record details

Geographical name
    Staříč (Frýdek-Místek)
Article
    Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic: geochemistry and petrogenesis
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    What is Rothina silesica? A taxonomic revision of the genus Rothina (Foraminifera)