Record details

Geographical name
    Staré Město (Šumperk, Šumperk)
Article
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Die Rolle der Stáre [i.e. Staré] Město Zone bei der Gestaltung des ostvariszischen Bogens
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif