Record details

Geographical name
    Staré Ransko
Article
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    K využitelnosti rud ranského masívu
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu