Record details

Geographical name
    Stráž nad Nežárkou (Jindřichův Hradec)
Article
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Use of the laser Ablation ICP-MS Technique for U-Pb Zircon Dating