Record details

Geographical name
    Stráž pod Ralskem
Article
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hypertexts as a data base in geology
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Jedná se o hluboký omyl
    Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia)
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Temporal variations of soil gas radon concentration
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)