Record details

Geographical name
    Stráž pod Ralskem (Česká Lípa)
Article
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Editorial
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Lead isotopes radionuclides in the river Elbe, east Germany and Czech Republik
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Minerály crandallitové skupiny
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic)
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů