Record details

Geographical name
    Strážek (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Article
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika