Record details

Geographical name
    Strašice (Rokycany, Rokycany)
Article
    Nerostné suroviny
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)