Record details

Geographical name
    Suchá Rudná
Article
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná