Record details

Geographical name
    Suchomasty (Beroun)
Article
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
    Biostratigraphical correlations of Early Devonian vertebrate assemblages of the Old Red Sandstone Continent
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
    Carbon isotope ("delta"13C) stratigraphy across the Silurian-Devonian transition in North America: evidence for a perturbation of the global carbon cycle
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Composition changes in silurian shales - conclusion based on calcitic concretions research
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
    Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    Generic status of two lingulacean brachiopods from the Králův Dvůr Formation, Upper Ordovician (Central Bohemia)
    The global stratotype section and point of the Silurian-Devonian boundary
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)
    Magnetostratigraphy susceptibility of the Přídolian-Lochkovian (Silurian-Devonian) GSSP (Klonk, Czech Republic) and a coeval sequence in Anti-Atlas Morocco
    Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic)
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast (12-41 Beroun)
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Palynological zonation of Mid-Palaeozoic sequences from the Cantabrian Mountains, NW Spain: implications for inter-regional and interfacies correlation of the Ludford/Přídolí and Silurian/Devonian boundaries, and plant dispersal patterns
    Silurian and Devonian Foraminifera from the Barrandian area (Czech Republic)
    Silurian-Devonian
    Strength, timing, setting and cause of mid-Palaeozoic extinctions
    Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status
    Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) (12-41 Beroun)
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu