Record details

Geographical name
    Sudoměřice u Tábora (Tábor, Tábor)
Article
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic