Record details

Geographical name
    Svatý Jan pod Skalou (Beroun)
Article
    Aragonit v československých jeskyních
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Examples of lower Zlíchovian and Dalej boundary intervals in the Barrandian area, Czech Republic
    Holocene of the Bohemian Karst
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    The occurrence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin
    On some species of the genus Trochurus Beyrich, 1845 (Trilobita, Lichidae) from the Wenlockian in the Prague Basin (Czech Republic)
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Pragian/Zlíchovian and Zlíchovian/Dalejan boundary sections in the Lower Devonian of the Barrandian area, Czech Republic
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Remarks on the biostratigraphy and ecostratigraphy of the genus Cheirurus Beyrich, 1845 from the Silurian of Prague Basin (Bohemia)
    Sedimentology and orientation of tentaculite shells in turbidite lime mudstone to packstone: Lower Devonian, Barrandian, Bohemia
    Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu
    Strontium and neodymium isotope study of Bohemian basalts
    "Stydlé Vody" quarries
    Upper Wenlock miospores and cryptospores derived from a Silurian volcanic island in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou