Record details

Geographical name
    Svitavy
Article
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    The Role of Palaeotopography and Tectonics in the Stratigraphy of Fluvial Through Shalow-Marine Deposits of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian) in the SE Part of the Bohemian Cretaceous Basin
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Übersicht über die fossilen marinen Schildkrötenfamilien Zentraleuropas (Reptilia, Testudines)
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu