Record details

Geographical name
    Třebíč-oblast (Česko)
Article
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Třebíč nerostopisná
    Třebíčský durbachitový masiv
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály