Record details

Geographical name
    Tetín (Beroun)
Article
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Holocene of the Bohemian Karst
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)
    Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Problematika Tetínské vyvěračky
    Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Stratigraphical position of the some Bohemian Odontochilinae trilobites (Pragian to Emsian, Prague Basin, Bohemia)