Record details

Geographical name
    Tetčice (Brno-venkov)
Article
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Zeolity brněnského masívu