Record details

Geographical name
    Tišnov (Brno-venkov)
Article
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    The Devonian in the Easternmost Variscides, Moravia: a Holistic Analysis Directed Towards Comprehension of the Original Context
    Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
    Genetic Conditions of the Hydrothermal Mineralization from the Surroundings of Tišnov
    Hornictví na Tišnovsku
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Tišnovský kras
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Záhadné lokality ryzí mědi u Tišnova
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)