Record details

Geographical name
    Tisová
Article
    Mariánské Lázně eclogites: comparison and contrasts with high-pressure rocks of neighbouring units
    Mineral assemblage of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic