Record details

Geographical name
    Tisová (Sokolov)
Article
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Schichtengebundene und stratiforme Vererzungen der Erzgebirgisch-Fichtelgebirgen Antiklinale : Historischer Bezug-Kennzeichnung - genetische Aspekte
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin