Record details

Geographical name
    Tlustice (Beroun, Hořovice)
Article
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic