Record details

Geographical name
    Tobolka (Beroun)
Article
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    The Middle Devonian Kačák Event in the Barrandian area
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu