Record details

Geographical name
    Tušimice (Chomutov, Kadaň)
Article
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Bacterial desulphurisation of coal
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Moho reflections from strong near quarry blasts: an example for the central Ore Mountains, Czech Republic
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice