Record details

Geographical name
    Uhlířská (povodí)
Article
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces