Record details

Geographical name
    Vír
Article
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Confrontation of the consumption of artificial fertilizers with the rise of nitrate concentrations in water resources (a retrospective view)
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice