Record details

Geographical name
    Vítkov (Opava)
Article
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku