Record details

Geographical name
    Vítkov (Tachov, Tachov)
Article
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí