Record details

Geographical name
    Valdíkov (Třebíč, Třebíč)
Article
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene