Record details

Geographical name
    Vedrovice
Article
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Plastosoly ve sprašové sérii u Bořetic (34-21 Hustopeče)
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)