Record details

Geographical name
    Vedrovice (Znojmo)
Article
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Das Mittelwürm in den Lössen Südmährens und seine paläolithischen Kulturen
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Významné sprašové lokality jižní Moravy