Record details

Geographical name
    Velešín
Article
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu