Record details

Geographical name
    Velké Vrbno (Šumperk, Šumperk)
Article
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif