Record details

Geographical name
    Vidly
Article
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study