Record details

Geographical name
    Vinařice (Kladno, Kladno)
Article
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Hornický skanzen Mayrau
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Vliv těžby na životní prostředí