Record details

Geographical name
    Vlastějovice
Article
    Assoziation regionalmetamorpher Skarne und Greisen in der Böhmischen Masse
    Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Phenakit und Bürgerit aus dem Skarnsteinbruch Vlastějovice bei Zruč nad Sázavou in Böhmen
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví