Record details

Geographical name
    Voltýřov (Příbram)
Article
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"