Record details

Geographical name
    Vrančice (Příbram)
Article
    Biogeochemical methods and geobotany
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    Opály na Příbramsku
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Výskyt ametystu na hydrotermálních žilách středních a jižních Čech