Record details

Geographical name
    Vranov nad Dyjí (Znojmo)
Article
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Geomorfologický výzkum národního parku Podyjí a jeho severního okolí (33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice, 34-11 Znojmo)
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Variscan development of the eastern margin of the Bohemian Massif in Austria and Czechia
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Zur tektonischen Gliederung der variszischen Metamorphite im Waldviertel Niederösterreichs
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)