Record details

Geographical name
    Vyšný Medzev
Article
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)