Record details

Geographical name
    Zálesí (Jeseník, Jeseník)
Article
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách