Record details

Geographical name
    Zadní Chodov (Tachov)
Article
    Coffinit známý i neznámý
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    The thermal regime of the crystalline continental crust: Implications from the KTB
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    Útlum těžby uranu v České republice