Record details

Geographical name
    Zadní Chodov (Tachov, Tachov)
Article
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí