Record details

Geographical name
    Zambie
Article
    Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Fakta a mýty kolem povodní
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Hejtmanice, a manganese-dominant analogue of bafertisite, a new mineral
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Kornerupine parageneses in whiteschists and other magnesian rocks: is kornerupine + talc a high-pressure assemblage equivalent to tourmaline + ortoamphibole?
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mineralogické zajímavosti z oblasti Muyombe v severovýchodní Zambii
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"